Dorji-Tibetian-Healing-Wand

Dorji-Tibetian-Healing-Wand